1. Thông tin sản phẩm

Khung: Gỗ beech/ tần bì

Chất liệu: Đá Marble

 

Khung: Gỗ beech/ tần bì

Chất liệu: Đá Marble