SILVER PLATTER DINING TABLE BA01

22.100.000

Kích thước: 1280 x 750

Khung: Gỗ tần bì/ Gỗ sồi