PIAGET STOOL ST01

7.390.000

Kích thước: 550 x 550 x 650

Khung: Gỗ óc chó / Gỗ gõ đỏ