PIAGET CONSOLE CS01

12.500.000

Kích thước: 1490 x 400 x 900

Khung: Gỗ tần bì/ Gỗ sồi