JACQUES BENCH BE01

Kích thước: 1250 x 550 x 400

Khung: Gỗ beech sơn nhũ vàng

Chất liệu bọc: Da bò/Microfiber/Vải