HARPER NESTING 3 ST03

8.930.000

Kích thước: 550 x 650

Khung: Gỗ tần bì/ Gỗ sồi