HARPER NESTING 2 ST04

7.390.000

Kích thước: 550 x 550 x 650

Khung: Gỗ tần bì/ Gỗ sồi