HARPER NESTING 1 CS02

12.500.000

Kích thước: 550 x 650

Khung: Gỗ óc chó / Gỗ gõ đỏ