BRIDGETON COFFEE TABLE CTA02

12.755.000

Kích thước: 1200 x 500 x 750

Khung: Gỗ tần bì/ Gỗ sồi