HARPER COFFEE TABLE CTA01

14.667.000

Kích thước: 1400 x 400 x 900

Khung: Gỗ tần bì/ Gỗ sồi