HARPER CABINET SIDEBOARD KTV01

Kích thước: 2000 x 450 x 600

Khung: Gỗ tần bì/ Gỗ sồi