GARENS COFFEE TABLE CTA03

16.310.000

Kích thước: 1350 x 1050 x 450

Khung: Gỗ tần bì/ Gỗ sồi