FONTAINE DINING TABLE BA02

20.840.000

Kích thước: 2000 x 900 x 750

Khung: Gỗ tần bì/ Gỗ sồi