FONTAINE CONSOLE CS03

11.670.000

Kích thước: 1350 x 1050 x 450

Khung: Gỗ óc chó / Gỗ gõ đỏ