AURA STOOL ST02

7.390.000

Kích thước: 540 x 450 x 660

Khung: Gỗ tần bì/ Gỗ sồi